OBOWIĄZUJE OD 2017-10-27

Polityka prywatności i plików cookies

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu MierzWyzej.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2. Definicje

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  • Administrator – Grzegorz Piechuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WebRelations, NIP 6412506574, ul. Bolesława Chrobrego, nr 26, lok. 41, 40-881 Katowice;
  • Serwis – serwis internetowy MierzWyzej.pl dostępny poprzez sieć internet z domeny www.mierzwyzej.pl
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.mierzwyzej.pl oraz wszelkie jej podstrony.
  • Strony – Administrator i Użytkownik.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała złożenia zamówienia poprzez Serwis lub zapisała się do newslettera.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres poczty elektronicznej
  5. nazwa firmy
  6. numer NIP
  7. adres prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez Administratora Użytkownikom, a także w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach. W celu marketingu swoich usług i produktów Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i adres poczty elektronicznej.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 8. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu usług i produktów Administratora.
 9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§4. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Administratora i wskazać aktualne dane osobowe.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§6. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  • "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  • „reklamowe” - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Google AdWords, tawk.to, i in.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Wskazówki jak zmienić ustawienia dotyczące cookies można znaleźć tutaj: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.

§8. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§9. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: admin@mierzwyzej.pl